Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Αναδρομική ισχύ του ν.4387/2016 από το Μ.Τ.Π.Υ. Που βασίζεται;

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α
Μέλος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α (σύζυγος πυροσβέστη), που έχασε το σύζυγο της το 2007 και δεν είχε κλείσει τότε τα 55 έτη, μας ενημέρωσε ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2016 κατατίθεντο μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) το τεράστιο ποσό των 69 ευρώ. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, το μέρισμα διακόπηκε χωρίς καμία ειδοποίηση. Ανατρέχοντας στο site του Μ.Τ.Π.Υ εντοπίσαμε στις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4387/2016, ότι το ΜΤΠΥ εφαρμόζει αναδρομικά το νόμο Κατρούγκαλου σε ότι αφορά το μέρισμα και μάλιστα όχι από 12 Μαΐου 2016 που ψηφίσθηκε ο νόμος αλλά από 1 Ιανουαρίου 2016. Όσο και να διαβάζουμε το νόμο πουθενά δε φαίνεται ότι ο υπόψη νόμος έχει αναδρομική ισχύ εφαρμογή στα ηλικιακά κριτήρια παρά μόνον στον επαναυπολογισμό. 
Ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α καλεί το ΜΤΠΥ να τον ενημερώσει βάσει ποίων νόμων, άρθρων, εγκυκλίων εφαρμόζει την αναδρομική εφαρμογή διακοπής του μερίσματος.
Διαβάστε τι αναφέρει το ΜΤΠΥ
Εφαρμόζεται αναδρομικά ο νόμος;
Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής για όλους τους μερισματούχους αρχίζουν από 1/1/2016.
Ποιά μεταβιβασθέντα μερίσματα διακόπτονται ή αναστέλλονται;
α) Εφόσον ο/η χήρος/α είχε συμπληρώσει το 52ο έτος κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου και είναι μικρότερος/η από το 55ο έτος της ηλικίας, το μέρισμα καταβάλλεται για τρία (3) έτη από της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του και στη συνέχεια αναστέλλεται και επαναχορηγείται όταν συμπληρωθεί το 67ο έτος της ηλικίας του/της. Εάν η τριετία συμπληρώθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, τότε η καταβολή του μερίσματος αναστέλλεται από 1/6/2016.
β) Εφόσον ο/η χήρος/α έχει ή είχε ηλικία μικρότερη του 52ου έτους κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου, το μέρισμα καταβάλλεται μόνο για τρία (3) έτη από της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του και στη συνέχεια διακόπτεται. Εάν η τριετία συμπληρώθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, τότε το μέρισμα διακόπτεται από 1/6/2016. 
Για τις ως άνω περιπτώσεις συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματος εφόσον: 
> Κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου, ο/η χήρος/α ήταν ή θα είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω και για όσο χρόνο διαρκεί η πιστοποίηση της ανικανότητας. 
> Κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου, ο/η χήρος/α είχε ή θα έχει τέκνο: 
-Ανήλικο και άγαμο
-Ενήλικο άγαμο που σπουδάζει σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής έως 24 ετών.
-Ενήλικο, άγαμο και ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.
γ) Από 1/6/2016 καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν σε περιπτώσεις αγάμου μετόχου το δικαίωμα σε μέρισμα να μεταβιβάζεται σε γονείς και στα ορφανά από πατέρα αδέλφια του καθώς επίσης και στις ενήλικες άγαμες θυγατέρες (εκτός των περιπτώσεων εκείνων των θυγατέρων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής & όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και των ενηλίκων αγάμων ορφανών, των ανικάνων για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω).
Δηλαδή το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ΤΠΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.