Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Συναντήσεις Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α στην Αθήνα 25, 26 και 27 Φεβ 2020

Α. Συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας Δρ Δόμνα Μιχαηλίδου. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Λαμπρινή Σαμαρά - πρόεδρος, Χριστίνα Τσέτουρα - ΓΓ, Έφη Γκόνα - μέλος, Διονυσία Παπαχριστοπούλου - μέλος, Απόστολος Παπαπαρίσης - υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων] με την Υφυπουργό Εργασίας Δρ Μιχαηλίδου Δόμνα, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ορφανική οικογένεια. Θα γίνει προσπάθεια επαφών - συναντήσεων με το Υπουργείο Παιδείας, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την ορφανική οικογένεια.Β. Συνάντηση Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α με τον πρόεδρο του ΜΤΠΥ: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Λαμπρινή Σαμαρά - πρόεδρος, Απόστολος Παπαπαρίσης - υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων] με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΜΤΠΥ κ. Κάργα Αντώνιο και τη Διευθύντρια Ασφαλισμένων κ. Παπαγιάννη Μαρία, όπου διημείφθησαν τα παρακάτω:
(1) Με την τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.4387/2016 με το νέο ασφαλιστικό (άρθρο 40) θα δοθεί και πάλι μέρισμα σε 4.621 δικαιούχους σύνταξης χηρείας άνω των 67 ετών του ΜΤΠΥ από τις συνολικά 9.500 που έκοψε ο νόμος Κατρούγκαλου ανεξαρτήτως του πότε απεβίωσε ο σύζυγος. Ετήσιο κόστος 2.000.000 ευρώ. Το ΜΤΠΥ θα στείλει σχετική επιστολή στους δικαιούχους.
(2) Ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α ζήτησε να μην υπάρχει κανένα ηλικιακό κριτήριο και τα παιδιά να έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν όλα τα ταμεία. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο μπορούσε να γίνει μόνον αυτή η βελτίωση. Υποσχέθηκε ότι θα εξετάζεται συχνά η περαιτέρω παρέμβαση - βελτίωση στον τομέα αυτό, που εξαρτάται μόνον από τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του ταμείου.
(3) Αναφέρθηκε ότι το οικονομικό πρόβλημα στο ταμείο ξεκίνησε όταν σταμάτησε, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή οδηγία, να αποδίδεται σ' αυτό η κράτηση ένα τοις εκατόν (1%) επί της τελικής αμοιβής του αναδόχου των δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργου.
(4) Άλλο θέμα που επηρεάζει τα οικονομικά του ταμείου είναι ότι σύμφωνα με τη διάταξη  του άρθρου 3 του ν.4223/2013 το Ταμείο υποχρεούται σε καταβολή ετήσιου ποσού περίπου 1.400.000€, για πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του, παρά το ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με τον προηγούμενο νόμο όμως (ν.4021/11 άρθρο 53 παρ.5 - Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) απαλλασσόταν της προαναφερόμενης καταβολής.
(5) Η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και το καθεστώς των αναπληρωτών επηρεάζουν επίσης αρνητικά τα οικονομικά μεγέθη του ταμείου.
(6) Το PSI δεν απέβη μοιραίο για το ταμείο, αφού αν και αρχικά έχασε 75.000.000€ περίπου, στη συνέχεια αποδόθηκε στο ΜΤΠΥ σταδιακά ποσό πάνω από 100.000.000€.
Γ. Συνάντηση με Διοικητή ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Λαμπρινή Σαμαρά - πρόεδρος, Έφη Γκόνα - μέλος, Φωτεινή Σκουλά - μέλος, Απόστολος Παπαπαρίσης - υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων] με Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη Χρήστο, Γενική Δντρια Συντάξεων κ. Αττάλιαλη Δέσποινα, Προϊσταμένη Δνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων κ. Ήντουνα Βαρβάρα και Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ κ. Ατσαβέ Επαμεινώνδα. 
(1) Το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται μετά την πρώτη τριετία λόγω των παραγράφων 4 και 5 του τροποποιημένου άρθρου 12 του ν.4387/2016 επιμερίζεται στα τέκνα. Πχ εάν μειωθεί η σύνταξη της επιζούσης κατά 200€ εάν υπάρχει ένα παιδί τα παίρνει όλα αυτό, εάν υπάρχουν 2 παίρνουν από 100€ κοκ. 
(2) Μετά την πρώτη τριετία εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή έχει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος καταβάλλεται το 50% της σύνταξης χηρείας ή το 35% της σύνταξης του εκλιπόντος. Δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί σε κανέναν και καμία. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το λογισμικό. 
(3) Η μείωση θα γίνεται για όσους μήνες εργάζεται κάποια-ος. Τώρα κόβεται για όλο το έτος γιατί δεν υπάρχει το λογισμικό. Τα παρακρατηθέντα θα επιστραφούν κάποια στιγμή. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το λογισμικό. 
(4) Το επίδομα ανεργίας σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους θεωρείται εργασία. Το πως θα το μάθουν είναι άγνωστο γιατί ενημερώνουμε για έναρξη ή διακοπή εργασίας και όχι αν παίρνουμε επίδομα ανεργίας. Μέχρι να παίρνονται αυτόματα οι πληροφορίες από τη φορολογική δήλωση εκτιμάται ότι θ' αργήσει πολύ ακόμα. 
(5) Για τις διαδοχικές ήδη συνταξιούχων υπάρχει λογισμικό. Για τις διαδοχικές των εργαζομένων, όχι. Για τις παράλληλες δεν υπάρχει λογισμικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τα λογισμικά των παραπάνω. 
(6) Σε ότι έχει να κάνει με τα τέκνα, μέχρι 24 ετών χωρίς σπουδές, δεν υπάρχει λογισμικό. Προσοχή πρέπει να γίνει αίτηση για επαναχορήγηση ή για χορήγηση σύνταξης. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το λογισμικό. 
(7) Η επικουρική σύνταξη δεν θεωρείται δεύτερη σύνταξη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κύρια σύνταξη στο μισό, όπως λανθασμένα υποστήριξε το ΙΚΑ Κέρκυρας. 
(8) Αίτηση μετά το πέρας της τριετίας, για μη έναρξη εργασίας και μη τέλεσης γάμου, πρέπει να γίνεται σε κάθε ταμείο ανάλογα με το τι ζητά αυτό. Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενιαία αίτηση. Θα ζητήσουν από τα ταμεία να αναρτήσουν στα site τους τι απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό τους.
(9) Το 70% στις κύριες συντάξεις σε όσες τους έχει χορηγηθεί το 50% θα δοθεί με τη σύνταξη Απριλίου, τέλος Μαρτίου. Συγκεντρώνουν όλα τα ονόματα γίνεται η απαιτούμενη επεξεργασία και θα κάνουν την χορήγηση - αλλαγή δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη φορά που θα δοθούν θα είναι με τη σύνταξη Αυγούστου, τέλος Ιουλίου και θα αφορά όσες και όσους τους χορηγείται η κύρια οριστική σύνταξη από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο.
(10) Το 70% της επικουρικής σύνταξης για το ΕΤΕΑΜ δεν θα δοθεί με τη σύνταξη του Μαρτίου για όλες και όλους. Η εντύπωση αυτή δημιουργήθηκε από μία λάθος είδηση ενός site που αναπαράχθηκε από πολλά ΜΜΕ. 
(11) Ελέγξαμε 2 άτομα που κατά δήλωση τους δεν έπαιρναν ενημερωτικά σημειώματα αλλά απεδείχθη ότι δεν το έκαναν με τον σωστό τρόπο. Ενημερωτικά δεν υπάρχουν σε όσους έχουν αρνητική προσωπική διαφορά και 250.000 άτομα που δεν επανυπολογίστηκε η σύνταξη. Εννοείται ότι θα υπάρξει και νέα ενημέρωση. 
(12) Δεν προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις όλων των ταμείων να δίνουν στις επικουρικές συντάξεις ποσοστό ίδιο με αυτό της κύριας σύνταξης. Πχ το τέως ΤΕΑΔΥ που είναι το ταμείο των υπαλλήλων του Δημοσίου ακολουθεί αυτόν τον κανόνα και μάλιστα στις 4 Μαρτίου θα δώσει το 70% σε 2.047 δικαιούχους σύνταξης χηρείας (εκκρεμούν 700) και στις αρχές Απριλίου θα δώσει τα αναδρομικά από τον Ιούνιο 2019 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2020. Το ΤΕΑΠΟΚΑ δίνει εξαρχής το 60%. Το ΝΑΤ μας ενημέρωσαν μέλη μας ότι δίνει εξαρχής 70%. 
(13) Η επικουρική του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ θα κάνει το ίδιο (από το 50 στο 70%) αλλά αργότερα. Εκκρεμούν 16.000 υποθέσεις.
(14) Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για ύπαρξη λογισμικών ή μη. Εκτιμάται ότι όταν από 1 Μαρτίου 2020 υπαχθεί και η επικουρική σύνταξη κάτω από τον ΕΦΚΑ θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση.
(15) Απαιτείται να ενημερωθούν τα μέλη μας από το ταμείο σας ποιο ποσοστό θα δοθεί, αφού κάθε κλάδος επικούρησης έχει τις δικές του καταστατικές διατάξεις, τι οποίες και εφαρμόζει. Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τους διάφορους κλάδους επικούρησης.
Συναντήσεις επίσης έγιναν στη Βουλή ενώ κάποια στιγμή επισκεφθήκαμε και τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.