Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνοπτικές Οδηγίες Συγκέντρωσης & Συμπλήρωσης Δικαιολογητικών για την Ομαδική Αγωγή του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Οι νόμοι του Ελληνικού κράτους δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις αντί να υποβάλλονται ατομικές προσφυγές με μεγάλο κόστος αυτές να είναι ομαδικές. Με αυτό τον τρόπο τα ανελαστικά (υποχρεωτικά) έξοδα κάθε προσφυγής του δικηγορικού γραφείου να μοιράζονται σε πολλούς. 
Αν υποθέσουμε λίγο αυθαίρετα ότι το κόστος κατάθεσης μιας αγωγής είναι 500€ και αυτή γίνει ατομικά, όλο αυτό το κόστος αλλά και την αμοιβή του δικηγορικού γραφείου πρέπει να καταβληθεί από ένα και μόνο άτομο. Τις περισσότερες φορές το κόστος αυτό και μόνο λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας δικαστικής διεκδίκησης. Όταν όμως συγκεντρωθούν περισσότερα άτομα το κόστος αυτό μειώνεται δραστικά. Μέγιστος αριθμός προσώπων ανά αγωγή 49.
Με βάση το παραπάνω αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α επισκέφθηκε σειρά δικηγορικών γραφείων της Αθήνας με το σκεπτικό ότι το 40% περίπου των μελών κατοικούν στην περιοχή της Αττικής και το ΔΣ αποφάσισε ομοφώνως να συνεργαστεί με τη Δικηγορική Εταιρεία "ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ". Δεν συμμετείχε ο συντάξας σε καμία από τις επαφές με τα δικηγορικά γραφεία μέχρι να ληφθεί η απόφαση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σε γενικές γραμμές η οικονομική προσφορά, έχει ως εξής:
Για το Α θέμα μας (Διεκδίκηση Επιστροφής της Διαφοράς Σύνταξης Χηρείας (αναδρομικά) των νόμων 4611/17-05-2019 (άρθρο 19) και ν.4387/12-05-2016 (άρθρο 12): 
Θα εγερθεί αγωγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών μέχρι και 49 άτομα το κάθε δικόγραφο. Για τα έξοδα της δίκης (σύνταξη, επίδοση, κατάθεση και συζήτηση της αγωγής) θα κατατίθεται το ποσό των 50€ ανά άτομο. Οι αγωγές θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον Φορέα που απονέμει την σύνταξη (π.χ κλάδος σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ, Κλάδος Σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΓΛΚ κ.ο.κ. Αφορά και τις επικουρικές συντάξεις, για όσες φυσικά εκδόθηκαν.
Σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπόθεσης, η Δικηγορική μας Εταιρεία θα λάβει 5% επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού + ΦΠΑ 24% αν περατωθεί η υπόθεση αυτή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο είτε σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης ή τροπολογίας, ή υπουργικής απόφασης ή διαιτητικής απόφασης. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει για την κατηγορία των συνταξιούχων που διεκδικεί από δύο έτη και πάνω αποζημίωση για την περιγραφείσα παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα διεκδίκησης είναι κάτω των δύο ετών τότε η Δικηγορική μας Εταιρεία θα λάβει 4% επί του επί του επιδικασθέντος χρηματικού καθαρού ποσού + ΦΠΑ 24%.
Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αγωγής, είναι τα ακόλουθα:
(1) Απόφαση απονομής σύνταξης συζύγου και δικαιούχου σύνταξης λόγω θανάτου (και Χηρείας).
(2) Ενημερωτικά σημειώματα κύριας σύνταξης Δεκεμβρίου 2018. Αν δεν διαθέτετε γράψτε στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ στο τέλος "Λοιπές Παρατηρήσεις" τα καθαρά ποσά των ανωτέρω συντάξεων σας, αυτών που κατατίθεται δηλαδή στην τράπεζα και στείλτε και φ/ο του βιβλιαρίου. 
3) Το εργολαβικό δίκς Α1, Α2, Β (ανάλογα) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας.
(4) To έντυπο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο.
(5) Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης των 50€ ή 75€.
Για το Β θέμα μας (Διεκδίκηση ώστε να ισχύει το μεγαλύτερο καταβαλλόμενο ποσό και για τους ασφαλισμένους (εργαζόμενους) εκλιπόντες.): 
Για τα έξοδα της δίκης (σύνταξη, επίδοση, κατάθεση και συζήτηση της αγωγής) θα κατατίθεται το ποσό των 25 ευρώ ανά άτομο σε περίπτωση που το ίδιο άτομο συμμετάσχει και στην αγωγή Α θέματος μας. Σε περίπτωση που το μέλος του Συλλόγου ασκήσει μόνο μια από τις παραπάνω αγωγές τα έξοδα προσδιορίζονται σε 50 ευρώ ανά άτομο
Επίσης ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής είναι τα ίδια όπως και για την διεκδίκηση υπό στοιχεία Α, ήτοι 5% + ΦΠΑ 24% σε περίπτωση που το μέλος διεκδικεί άνω των δύο ετών αποζημίωση (αναδρομικά) και 4% + ΦΠΑ 24% σε περίπτωση που το μέλος διεκδικεί κάτω των δύο ετών αποζημίωση (αναδρομικά).
Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται και η αίτηση για απονομή σύνταξης (και αριθμός πρωτοκόλλου αυτής) για τις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμούσε η έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης ή την λύση της σύμβασης εργασίας λόγω θανάτου στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος απεβίωσε όντας εργαζόμενος.
Για τα Γ, Δ και Ε θέματα [(Διεκδίκηση να μην μειώνεται το ποσοστό χορήγησης σύνταξης σε δικαιούχους που εργάζονται ή έχουν εξ ιδίων σύνταξη), (Διεκδίκηση ώστε η κατώτατη σύνταξη να ισχύει και για δικαιούχους σύνταξης χηρείας πριν την ψήφιση του ν.4387/2016) και (Διεκδίκηση Αναδρομικών ποσών λόγω αλλαγής των ετών εγγάμου βίου)]: 
Μπορεί να αποτελούν δίκαια αιτήματα για στήριξη μιας ευαίσθητης κοινωνικής κατηγορίας, όπως εσείς, αλλά δεν υπάρχει σοβαρή νομική βάση για διεκδίκηση. Σίγουρα όμως μπορούν να αποτελέσουν αιτήματα για διαβούλευση και πίεση προς τα κόμματα και την πολιτική εξουσία. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Φωτοτυπούμε τις Αποφάσεις Απονομής κύριας Σύνταξης λόγω Θανάτου της δικής σας, του συζύγου σας και των παιδιών σας ως Δικαιολογητικό Νο1. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες και όσοι έχετε προσωρινές συντάξεις μπορείτε να κάνετε αγωγή με την υποχρέωση ότι μόλις εκδοθούν οι οριστικές συντάξεις να τις στείλετε άμεσα στο δικηγορικό γραφείο. Σε αυτήν την περίπτωση στο ερωτηματολόγιο να συμπεριληφθούν στοιχεία τελευταίας μισθοδοσίας ή σύνταξης και αριθμός συνταξίμων ετών. Επίσης πρέπει να σταλεί το έγγραφο της προσωρινής Σύνταξης Χηρείας, ένα από τα τελευταία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης ή μισθοδοσίας του εκλιπόντος και η οριστική σύνταξη συζύγου αν υπάρχει.)
Η αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών για την κύρια σύνταξη του ιδίου δικαιούχου σύνταξης χηρείας και του τέκνου ή τέκνων (έντυπο Α1 ή Α2) θεωρείται ως μία αγωγή με κόστος 50€, ενώ η διεκδίκηση αναδρομικών (έντυπο Β) θεωρείται ως δεύτερη αγωγή με κόστος 25€. Εάν δεν έχει σταλεί η απόφαση που αφορά στα παιδιά αυτή μπορεί να σταλεί στο δικηγορικό γραφείο μεταγενέστερα με τη σημείωση ότι έχουν ήδη σταλεί τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
2. Φωτοτυπούμε τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης Δεκεμβρίου 2018 ως Δικαιολογητικό Νο2. Όσες και όσοι δεν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης να γράψετε στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ στο τέλος "Λοιπές Παρατηρήσεις" τα καθαρά ποσά της κύριας σύνταξης σας, αυτά που κατατίθενται δηλαδή στην τράπεζα και να στείλετε φωτοτυπία του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου να φαίνεται το πληρωτέο ποσό. 
3. Συμπληρώνουμε το Εργολαβικό Δίκης: «Εργολαβικό Δίκης Α1» όταν ο εκλιπών την ημέρα θανάτου ήταν ήδη συνταξιούχος, το «Εργολαβικό Δίκης Α2» και το «Εργολαβικό Δίκης Β» όταν ο εκλιπών την ημέρα θανάτου ήταν εργαζόμενος ή είχε υποβάλει τα χαρτιά για συνταξιοδότηση και δεν είχε εκδοθεί ακόμα η σύνταξη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εργολαβικά δίκης συμπληρώνονται εις τριπλούν, υπογράφονται και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής. Δικαιολογητικό Νο3.
4. Συμπληρώνουμε το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ως Δικαιολογητικό Νο4ΠΡΟΣΟΧΗ μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα καθαρά ποσά της κύριας και επικουρικής σύνταξης στις "Λοιπές Παρατηρήσεις" αν δεν διαθέτετε τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης Δεκεμβρίου 2018. Στην ένδειξη Φορέας Σύνταξης να συμπληρώνεται, σε περίπτωση που το μέλος λαμβάνει και 2η σύνταξη, ο 2ος ασφαλιστικός φορέας σύνταξης. Στην ένδειξη αυτή ως φορέας αναγράφεται π.χ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ), ΕΦΚΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ) κ.ο.κ.
5. Ως Δικαιολογητικό Νο5 θα είναι το αποδεικτικό κατάθεσης των 50 ή 75€. Αν καταθέσετε τον φάκελο οι ίδιες τότε το δικηγορικό γραφείο θα σας δώσει απόδειξη.
6. Ως Δικαιολογητικό Νο6 η αίτηση για απονομή σύνταξης (και αριθμός πρωτοκόλλου αυτής) για τις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμούσε η έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης ή τη λύση της σύμβασης εργασίας λόγω θανάτου στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος απεβίωσε όντας εργαζόμενος σε περίπτωση που υποβάλετε και το Εργολαβικό Δίκης Β.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μπορείτε να τα παραδίδετε αυτοπροσώπως στο δικηγορικό γραφείο ή να τα στέλνετε με τους υπάρχοντες γνωστούς τρόπους ταχυδρομείο, courier κλπ. Εννοείται ότι μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς στο δικηγορικό γραφείο 210-3619650ή (κ. Βασιλόπουλο) ή στον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Απόστολο Παπαπαρίση (6971735255) για επίλυση αποριών.
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΔΙΚΗΣ Α1, Α2, Β
(1) Εργολαβικό Δίκης Α1: Αφορά οικονομικές απαιτήσεις επιζώντων συζύγων που ήταν ήδη συνταξιούχοι όταν έχασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς όχι μόνον το 50% γίνεται 70% αλλά η βάση υπολογισμού θα είναι (α) η ΝΈΑ, όταν μετά τον επαναϋπολογισμό λόγω του ν.4387/2016 η καταβαλλόμενη σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη και (β) η ΠΑΛΑΙΆ,  όταν μετά τον επαναϋπολογισμό λόγω του ν.4387/2016 η καταβαλλόμενη σύνταξη θα βγαίνει μικρότερη.
(2) Εργολαβικό Δίκης Α2: Αφορά οικονομικές απαιτήσεις επιζώντων συζύγων που ΔΕΝ ήταν ήδη συνταξιούχοι όταν έχασαν τη ζωή τους αλλά ασφαλισμένοι ή είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους για σύνταξη η οποία δεν πρόλαβε να εκδοθεί. Σε αυτούς απλώς το 50% γίνεται 70% και επειδή θεωρείται καινούργια σύνταξη εφαρμόζεται ότι και στους λοιπούς νέους συνταξιούχους. Έτσι λοιπόν ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η νέα ανεξαρτήτως αν αυτή βγαίνει μεγαλύτερη (πχ ΔΕΗ) ή μικρότερη πχ ΟΑΕΕ.
(3) Εργολαβικό Δίκης ΒΑφορά οικονομικές απαιτήσεις επιζώντων συζύγων που ΔΕΝ ήταν ήδη συνταξιούχοι όταν έχασαν τη ζωή τους αλλά ασφαλισμένοι ή είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους για σύνταξη η οποία δεν πρόλαβε να εκδοθεί. Ζητούν να ισχύσει για τις Συντάξεις Θανάτου ότι ακριβώς θα ισχύσει για τις Συντάξεις Θανάτου των ήδη συνταξιούχων εκλιπόντων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Για το Δημόσιο η οικονομική απαίτηση δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο έτη. Για τα λοιπά ταμεία η απαίτηση μπορεί να είναι μέχρι και πέντε έτη.
(2) Τα Εργολαβικά Δίκης Α1, Α2 και Β ζητήστε να σας σταλούν από το e-mail του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α aksia124387@gmail.com.
(3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να σταλούν στο δικηγορικό γραφείο με το ταχυδρομείο.
(4) Η Αίτηση Παραγραφής Αναδρομικών να μη ληφθεί υπόψη. Ήταν για ενημέρωσή σας και θα ήταν χρήσιμη αν καθυστερούσε η διαδικασία επιλογής δικηγορικού γραφείου.
(5) Αν θεωρήσουμε ότι το ποσό επιστροφής είναι 4.000€, τότε 4.000€Χ5%=200€. Το 24% ΦΠΑ στα 200€ είναι 200€Χ24%=48. Άρα το δικηγορικό γραφείο σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπόθεσης από τα 4.000€ θα λάβει τα 248€.

Μετά τη συνάντηση την 10η Ιουλίου 2019 του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α στη Λάρισα με τον κ. Αποστολίδη και τους συνεργάτες του αποφασίστηκε:
(1) Να δοθεί η δυνατότητα να κάνουν αγωγή και όσες και όσοι έχουν προσωρινές συντάξεις με την υποχρέωση μόλις εκδοθούν οι οριστικές συντάξεις να τις στείλουν άμεσα. Στο ερωτηματολόγιο να συμπεριληφθούν στοιχεία τελευταίας μισθοδοσίας ή σύνταξης (με ενημερωτικό σημείωμα) και συνταξίμων ετών. Επίσης να αποσταλεί το αντίστοιχο εργολαβικό δίκης, το έγγραφο της προσωρινής Σύνταξης Χηρείας, οριστική σύνταξη συζύγου αν υπάρχει και το αποδεικτικό πληρωμής.
(2) Στο ίδιο δικόγραφο χωρίς επιπλέον κόστος θα συμπεριληφθεί και η οικονομική απαίτηση των παιδιών. Η απόφαση που αφορά στα παιδιά να σταλεί στο δικηγορικό γραφείο με τη σημείωση ότι έχουν ήδη σταλεί τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
(3) Το ποσοστό 5 ή 4% θα είναι επί του καθαρού ποσού.
ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
            Σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπόθεσης, η Δικηγορική Εταιρεία θα λάβει ως αμοιβή 5% επί του επιδικασθέντος χρηματικού καθαρού ποσού + ΦΠΑ 24% ακόμη κι αν περατωθεί η υπόθεση αυτή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο είτε σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης ή τροπολογίας, ή υπουργικής απόφασης ή διαιτητικής απόφασης. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει για την κατηγορία των συνταξιούχων που διεκδικεί από δύο έτη και πάνω αποζημίωση για την περιγραφείσα παραπάνω αιτία. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα διεκδίκησης είναι κάτω των δύο ετών τότε η Δικηγορική μας Εταιρεία θα λάβει 4% επί του επί του επιδικασθέντος χρηματικού καθαρού ποσού + ΦΠΑ 24%.

            Το δικηγορικό γραφείο έχει αναλάβει την υποχρέωση να απαντά σε απορίες μελών του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α, ακόμη και γενικότερου ενδιαφέροντος. Γι αυτό το λόγο μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το δικηγορικό γραφείο <<Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες>> στο τηλέφωνο 210-3619650. Υπεύθυνος για το Σύλλογος μας ο δικηγόρος κ. Βασιλόπουλος Βασίλειος.
Στοιχεία επικοινωνίας με δικηγορικό γραφείο 
<<Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες>> Διεύθυνση: Ιπποκράτους 18, 10680, Αθήνα (3ος και 5ος όροφος). Τηλέφωνο: 210-3619650. ΦΑΞ: 210-3619760. email: vasilopoulos@apostolidislawfirm.gr. Site: www.apostolidislawfirm.gr

Αριθμοί Λογαριασμών Δικηγορικού Γραφείου
Τράπεζα Πειραιώς, Αριθμός Λογαριασμού: 5032060279834
IBAN: GR2401720320005032060279834
Alpha Bank, Αριθμός Λογαριασμού: 353002002004417
ΙBAN: GR8901403530353002002004417

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.