Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

Οι Συντάξεις Χηρείας στην Πορτογαλία

Τι μπορώ να διεκδικήσω;
Η σύνταξη επιζώντων είναι μηνιαία παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται στα ακόλουθα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου:
· Σύζυγος, πρώην σύζυγος και πρόσωπο με το οποίο ο δικαιούχος ζούσε σε de facto σχέση.
· Οι απόγονοι, συμπεριλαμβανομένων των αγέννητων παιδιών, υιοθέτησαν παιδιά και πατριώτες.
· Συγγενείς στην αύξουσα γραμμή όταν δεν υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας με δικαίωμα.
και αποσκοπούσε στην αντιστάθμιση του εισοδήματος λόγω απώλειας εργασίας λόγω του θανάτου του δικαιούχου.
Η επιδότηση θανάτου είναι κατ' αποκοπήν παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου (όπως ορίζεται ανωτέρω), το οποίο αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν από το θάνατο του δικαιούχου, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μέλη της οικογένειας που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω, η επιδότηση θανάτου μπορεί να καταβληθεί σε άλλους συγγενείς, συγγενείς ή πρόσωπα που αντιμετωπίζονται ως συγγενείς που βρίσκονται είτε στην άμεση γραμμή είτε στον τρίτο βαθμό στην ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων των εγκριθέντων προσώπων και των υιοθετών εντός των ορίων.
Η σύνταξη χήρου / χήρας και ορφανού είναι μη παροχές που καταβάλλονται αν ο δικαιούχος πεθάνει.

Ποιες συνθήκες πρέπει να πληρώ;
Η σύνταξη επιζώντων καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας του νεκρού δικαιούχου (όπως ορίζεται παραπάνω), υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει καταγράψει αποδοχές για περίοδο τουλάχιστον 36 μηνών.
Υπάρχουν προϋποθέσεις που τα προαναφερθέντα μέλη της οικογένειας πρέπει να ικανοποιήσουν.
Η επιδότηση θανάτου καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας του νεκρού δικαιούχου (όπως ορίζεται για τη σύνταξη επιζώντος παραπάνω):
Χωρίς καμιά ελάχιστη απαίτηση για την περίοδο κατά την οποία θα υπαχθεί το γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Με ελάχιστη περίοδο 36 μηνών εισφορών στο πλαίσιο του εθελοντικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Η σύνταξη χήρας / χήρας καταβάλλεται στον σύζυγο του δικαιούχου της κοινωνικής σύνταξης χωρίς συνεισφορά, ο οποίος πρέπει: να είναι πορτογάλος υπήκοος ή να εξομοιωθεί με πορτογάλο πολίτη · κατοικούν στην πορτογαλική επικράτεια · δεν δικαιούται οποιασδήποτε άλλης σύνταξης με το δικό του δικαίωμα · δεν λαμβάνουν ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα που υπερβαίνει τα € 168,53 (40% του ΔΛΠ [Indexing Reference of Social Support]).
Η σύνταξη ορφανού καταβάλλεται στα παιδιά έως ότου φθάσουν στην ενηλικίωση ή απελευθερωθούν και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Πρέπει να έχουν πορτογαλική ιθαγένεια.
· Πρέπει να διαμένουν στην πορτογαλική επικράτεια.
· Πρέπει να είναι ορφανά ατόμων που δεν καλύπτονται από κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
· Δεν πρέπει να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που υπόκειται στο υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
· Πρέπει να πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους χρηματοοικονομικών πόρων:
·  Ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα € 168,53 ή λιγότερο (40% των ΔΛΠ), υπό τον όρο ότι το αντίστοιχο εισόδημα των νοικοκυριών τους δεν υπερβαίνει τα € 631,98 (1,5 φορές τα ΔΛΠ).
·  Έσοδα νοικοκυριού ανά άτομο ύψους 126,40 ευρώ ή λιγότερο (30% των ΔΛΠ) και σε ευάλωτη θέση ή σε κατάσταση κοινωνικής δυσλειτουργίας.

Τι δικαιούμαι και πώς μπορώ να διεκδικήσω;
Η σύνταξη επιζώντων αντιστοιχεί σε ορισμένα ποσοστά πολλαπλασιαζόμενα με το ποσό της σύνταξης αναπηρίας ή γήρατος που ο δικαιούχος έλαβε ή πρόκειται να λάβει.
            Σύζυγος, πρώην σύζυγος και de facto σχέση
60% αν υπάρχει
70% εάν υπάρχουν περισσότερες από μία
            Απόγονοι
20% αν υπάρχει
30% εάν υπάρχουν δύο
40% εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα
Τα ποσοστά διπλασιάζονται εάν δεν υπάρχει σύζυγος ή πρώην σύζυγος που δικαιούται τη σύνταξη
            Αύξουσα γραμμή
30% αν υπάρχει
50% εάν υπάρχουν δύο
80% εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα
Η επιδότηση θανάτου καταβάλλεται ως κατ 'αποκοπή ποσό ύψους € 1.263,96 (που αντιστοιχεί σε τρεις φορές το ΔΛΠ).
Όταν δεν υπάρχει κανένας δικαιούχος της επιδόματος θανάτου, τότε τα έξοδα κηδείας επιστρέφονται στο πρόσωπο που πραγματοποίησε το κόστος μέχρι το ποσό των € 1263,96.
Η σύνταξη χήρου / χήρας είναι το 60% της κοινωνικής σύνταξης.
Το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο της σύνταξης ορφανού είναι:
Σύνταξη Ορφανών
Αριθ. Ορφανών / Ποσοστό της κοινωνικής σύνταξης / Υπάρχει ένας σύζυγος ή πρώην σύζυγος / Δεν υπάρχει σύζυγος ή πρώην σύζυγος
1  /  20%  /  40%
2  /  30%  /  60%
3 ή περισσότερα  /  40%  /  80%
Υπάρχει επίσης ένα επίδομα κηδείας, το οποίο είναι μια σταθερή παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται κατ 'αποκοπήν, για να αντισταθμίσει τα έξοδα κηδείας που καταβάλλει ο αιτών για την κηδεία ενός μέλους της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των αγέννητων παιδιών, καθώς ο ενάγων κατοικεί στην Πορτογαλία και μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταβάλει τα έξοδα.
Κάτοικοι και πρόσωπα ισοδύναμα με κατοίκους: θεωρούνται επίσης κάτοικοι: οι Πορτογάλοι που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στο πορτογαλικό κράτος, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.
Θεωρούνται ισοδύναμα με κατοίκους: αλλοδαποί πολίτες που έχουν έγκυρη άδεια διαμονής στην Πορτογαλία. Οι πιθανές άδειες είναι: έγκυρη θεώρηση εργασίας, έγκυρη άδεια προσωρινής προστασίας, άδειες διαμονής και οι σχετικές άδειες.

Τα στοιχεία ανέσυρε από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α, Απόστολος Παπαπαρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.