Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Παραδείγματα Υποβολής Αίτησης Διακοπής Παραγραφής κληρονόμων και δικαιούχων μεταβίβασης σύνταξης θανάτου - Διευκρινήσεις

Παραδείγματα για δικαιούχους Σύνταξης Θανάτου
(1) Ο εκλιπών που ήταν ήδη συνταξιούχος ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, απεβίωσε το 2014 (πριν το νόμο Κατρούγκαλου) σε ηλικία 61 ετών και άφησε πίσω σύζυγο και ανήλικο τέκνο, που δικαιούνται σύνταξη θανόντος. Μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι και οι δύο ξεχωριστά, μία για κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) και μία για επικουρική (ΕΤΕΑΕΠ) βάζοντας και τα στοιχεία του εκλιπόντος. Αυτή γίνεται ΜΟΝΟΝ χειρόγραφη. Μπορούν επίσης να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής  ως δικαιούχοι σύνταξης θανάτου είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική .
(2) Αν ο παραπάνω συνταξιούχος όταν απεβίωσε το 2014 ήταν ηλικίας 58 ετών, η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ΜΟΝΟΝ ως δικαιούχοι σύνταξης θανάτου, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική. 
(3) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών το 2014 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ΜΟΝΟΝ ως δικαιούχοι σύνταξης θανάτου, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική.
(4) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος δημοσίου τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών το 2014 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής και ως κληρονόμοι ΜΟΝΟΝ χειρόγραφα μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική, αλλά και ως δικαιούχοι σύνταξης θανάτου, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική.
(5) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών το 2014 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ΜΟΝΟΝ ως δικαιούχοι σύνταξης θανάτου, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική.
(6) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος δημοσίου τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών το 2014 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ΜΟΝΟΝ ως δικαιούχοι σύνταξης θανάτου, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα, μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική.
(7) Ο εκλιπών που ήταν ήδη συνταξιούχος ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, απεβίωσε το 2017 (μετά το νόμο Κατρούγκαλου) σε ηλικία 61 ετών και άφησε πίσω σύζυγο και ανήλικο τέκνο, που δικαιούνται σύνταξη θανόντος. Μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι και οι δύο ξεχωριστά, μία για την κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ) και μία για την επικουρική (ΕΤΕΑΕΠ) βάζοντας και τα στοιχεία του εκλιπόντος. Αυτή γίνεται ΜΟΝΟΝ χειρόγραφη.
(8) Αν ο παραπάνω συνταξιούχος όταν απεβίωσε το 2017 ήταν ηλικίας 58 ετών, η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι, ΜΟΝΟΝ χειρόγραφα και οι δύο, ΜΟΝΟΝ για την επικουρική σύνταξη.
(9) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών το 2017 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι, ΜΟΝΟΝ χειρόγραφα και οι δύο για την επικουρική σύνταξη.
(10) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος δημοσίου τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 61 ετών το 2017 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι, ΜΟΝΟΝ χειρόγραφα και οι δύο, μία για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική.
(11) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών το 2017 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι, ΜΟΝΟΝ χειρόγραφα και οι δύο, ΜΟΝΟΝ για την επικουρική σύνταξη.
(12) Αν ο ίδιος ήταν εργαζόμενος δημοσίου τομέα όταν απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών το 2017 τότε η σύζυγος και το ανήλικο τέκνο μπορούν να κάνουν Αίτηση Διακοπής Παραγραφής ως κληρονόμοι, ΜΟΝΟΝ χειρόγραφα και οι δύο, ΜΟΝΟΝ για την επικουρική σύνταξη.
Γενικά Θέματα - Απαραίτητες Διευκρινήσεις
--Η ισχύς της αίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, ακόμα και αν δεν απαντήσει ο ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ ή το ΝΣΚ. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου ξεκινά και πάλι η παραγραφή. Δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση.
--Η αίτηση από μόνη της αφορά στην υπενθύμιση - όχληση προς την πολιτεία σχετικά με την οικονομική μας απαίτηση και αν δεν ακολουθήσει αγωγή δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
--Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2018 χωρίς να παραγραφεί ουδεμία οικονομική απαίτηση. 
--Η Αίτηση Διακοπής Παραγραφής υποβάλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε χειρόγραφα αυτοπροσώπως, είτε χειρόγραφα με αλληλογραφία (ταχυδρομείο ή curier) εκεί από όπου εκδίδεται η κύρια και επικουρική σύνταξη ή ο μισθός
--Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα παραληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε τυχόν μελλοντική αγωγή. 
--Μέρισμα από ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ και ΜΤΠΥ δεν θεωρείται επικουρική σύνταξη και δεν γίνεται σε αυτά τα ταμεία Αίτηση Διακοπής Παραγραφής.
--Συντάξεις που εκδόθηκαν ή μεταβιβάστηκαν (Συντάξεις θανάτου) μετά το ν.4387/2016 δεν δικαιούνται δώρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει 12 και όχι 14 συντάξεις.
--Αναδρομικά δώρα και επιδόματα δικαιούνται οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι του δημοσίου και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, αφού οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν και παίρνουν δώρα και επιδόματα.
--Αν κατά το διάστημα που εδικαιούτο κάποιος δώρα ήταν κάποια χρονική περίοδο εν ενεργεία και κάποιο άλλη χρονική περίοδο συνταξιούχος, πρέπει να κάνει δύο αιτήσεις.
--Αν κάποιος/α παίρνει δύο κύριες συντάξεις πρέπει να κάνει δύο αιτήσεις, μία για κάθε κύρια σύνταξη. 
--Δεν εδικαιούντο δώρα και επιδόματα οι συνταξιούχοι μικρότεροι των 60 ετών ή όσοι είχαν μικτή σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ. 
--Δεν εδικαιούντο επίσης δώρων και επιδομάτων και όσοι εν ενεργεία είχαν αποδοχές πάνω από 3.000 ευρώ.
--Τα αιτούμενα ποσά ανά συνταξιούχο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ανά έτος είναι: Δώρο Πάσχα (200€), Δώρο Χριστουγέννων (400€) και Επίδομα Αδείας (200€).
--Τα αιτούμενα ποσά ανά εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, ανά έτος είναι: Δώρο Πάσχα (250€), Δώρο Χριστουγέννων (500€) και Επίδομα Αδείας (250€).
--Σημειώνεται ότι μπορούν να κάνουν την Αίτηση ΟΛΟΙ οι κληρονόμοι ανεξαρτήτως ηλικίας.
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης

Έντυπα κ. Ρωμανιά
Κύρια Σύνταξη

Επικουρική Σύνταξη

Εν Ενεργεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.