Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Άμεση και θετική η απάντηση του ΜΤΑ στο Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α


ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση Μερίσματος και Χορήγηση Βοηθήματος Πένθους
ΣΧΕΤ.: Το από 16-08-2017 Μήνυμά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου            
1.   Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε, για το αντικείμενο θέματος, τα ακόλουθα:
       α. Κατά την υπ’ αριθμ. 22/12-07-2017 συνεδρίασή του το ΔΣ/ΜΤΑ αποφάσισε,  μεταξύ άλλων, την προσωρινή αντιμετώπιση των περιπτώσεων υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης μερίσματος, με τη χορήγηση του αναλογούντος μερίσματος σε μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων μερισματούχων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν προκαταβολή της υπό μεταβίβαση σύνταξης. 
β. Το ως άνω προσωρινό μέρισμα καταβάλλεται από την ημερομηνία από την οποία χορηγείται στους δικαιούχους προκαταβολή της υπό μεταβίβαση κύριας σύνταξης.  Το ποσοστό επί του μεταβιβαζόμενου μερίσματος,   καθώς και το χρονικό διάστημα – όριο για το οποίο καταβάλλεται το προσωρινό μέρισμα,  αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα,  αντίστοιχα,  από τις ισχύουσες διατάξεις για τη μεταβίβαση της κύριας σύνταξης.   
γ. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα συμψηφίζεται με το ποσό του μερίσματος που αναλογεί μετά την έκδοση της οριστικής πράξης μεταβίβασης της κύριας σύνταξης.  Σε τυχόν περίπτωση κατά την οποία το Ταμείο έχει καταβάλει, ως προσωρινό μέρισμα,  ποσό μεγαλύτερο, το υπόλοιπο παρακρατείται από τις επόμενες πληρωμές του μερίσματος έως την πλήρη εξόφλησή του.
δ. Ήδη το ΔΣ/ΜΤΑ,  κατά την υπ’ αριθμ. 25/06-09-2017 συνεδρίασή του,  ενέκρινε δεκατρείς (13) αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος σε δικαιούχους προκαταβολής σύνταξης,  η μηνιαία καταβολή των οποίων,  μαζί με τα αναδρομικά,  θα υλοποιηθεί από την πληρωμή μηνός Νοεμβρίου 2017. 
ε. Το ΜΤΑ χορηγεί άμεσα το Βοήθημα Πένθους στο πρόσωπο της χηρεύουσας οικογένειας που πρώτο δικαιούται να διαδεχθεί τον θανόντα στο μέρισμά του, με την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία ο/η δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι θα δικαιωθεί και θα εισπράττει την κύρια σύνταξη του θανόντα μερισματούχου του Ταμείου. 
στ. Είμαστε στη διάθεσή σας για συνάντηση της Διοίκησης του Ταμείου με αντιπροσωπεία του Συλλόγου σας, η οποία δύναται να κανονισθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σας στο τηλέφωνο 210-3675271 – αρμόδια Ι. Τσιγκάνου.
Ακολουθεί το από 16.08.2017 e-mail του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α 
 ΑΠΟ: Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣ: ΜΤΑ Γεν Δντης gendir.mta@haf.gr & ΜΤΑ Δνση Παροχών hrdir.mta@haf.gr
 Αξιότιμε κύριε Δντα του ΜΤΑ, Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του ΔΣ του ΜΤΑ 
(παρακαλούμε για την επίδοση),
όπως ήδη θα γνωρίζετε ορισμένα από τα μέλη του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α (Αξιοπρέπεια - Ισότητα - Αλληλεγγύη) δικαιούνται μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. 
Ήδη όσα από τα μέλη μας έχασαν το σύζυγό τους μέχρι και τον Ιανουάριο 2017 τους εκδόθηκε μικτή προσωρινή σύνταξη λίγο πάνω από 300€. Πληρωτέα περίπου 280€. Όπως καταλαβαίνετε το ποσό είναι ελάχιστο και δεν καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες διαβίωσης πόσο μάλλον των υποχρεώσεων της οικογένειας (ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, Εφορία κλπ).
Κατόπιν του παραπάνω, παρακαλούμε όπως:
(1) Εξετάσετε τη δυνατότητα της χορήγησης στα μέλη μας του μερίσματος του ΜΤΝ  και του βοηθήματος θανάτου αμέσως μετά τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ με το σκεπτικό ότι η οριστική σύνταξη ίσως καθυστερήσει περαιτέρω.
(2) Κανονίσετε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας για συζήτηση και αλληλοενημέρωση.
Μετά τιμής,
Για το Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α
Λαμπρινή Σαμαρά-Κύρκου, πρόεδρος (Λάρισα - 6980986982)
Καλλιόπη Δεληγιάννη-Σλαβάκη, α αντιπρόεδρος (Αθήνα - 6908344512)
Απόστολος Παπαπαρίσης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων (Λάρισα - 6971735255)
Υ.Γ. Για ενημέρωση σας, το ΔΣ του ΜΤΣ αποφάσισε θετικά επί ιδίου αιτήματος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.