Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος για επιστροφή παρακρατηθένων για Περίθαλψη - Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι Θανόντων Συνταξιούχων

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 178 τ. Α' δημοσιεύτηκε ο νόμος 4501/2017 «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις» όπου στις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α'226), 4051/2012 (Α'40) και 4093/2012 (Α'222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β'499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Τα ως άνω ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα καταβληθούν με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ:Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2131516785 - 2103368101
ΦΑΞ:2103368124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL:asfasth@ypakp.gr
ΑΔΑ: ΩΠ57465Θ1Ω-ΛΕ1
ΑΘΗΝΑ, 23/11/2017
Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ. 55441/2985
ΠΡΟΣ: 1. Ε.Φ.Κ.Α.
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
10241 Αθήνα
2. Δ/νση Συντάξεων Ε.Φ.Κ.Α.
Ακαδημίας 22 10671 Αθήνα
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λυκούργου 10 10551 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178)

Ας θυμηθούμε τι είχε ζητήσει ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α
Β. Σε περίπτωση που επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά για την περίθαλψη να δοθούν και στους δικαιούμενους συντάξεων χηρείας όλων των κατηγοριών όπως παραπάνω από την ημέρα που το εδικαιούντο και ο θανών.
Παράδειγμα 1ον. Σύζυγος απεβίωσε τον Απρίλιο του 2014: [1] Να δοθεί στον επιζώντα σύζυγο από την ημέρα που υπήρχε παρακράτηση μέχρι και τον Απρίλιο του 2014 (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ κλπ από το 2011, δημόσιο – στρατιωτικούς κλπ από τον Οκτώβριο του 2013) όσα αναλογούσαν στον εκλιπόντα σύζυγο. [2] Από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 όσα αναλογούν στον επιζώντα σύζυγο.
Παράδειγμα 2ον. Σύζυγος απεβίωσε τον Αύγουστο του 2016: Να δοθεί στον επιζώντα σύζυγο από την ημέρα που υπήρχε παρακράτηση μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ κλπ από το 2011, δημόσιο – στρατιωτικούς κλπ από τον Οκτώβριο του 2013) όσα αναλογούσαν στον εκλιπόντα σύζυγο.

ΣΧΟΛΙΟ: Όταν ενημερωθούμε για το περιεχόμενο της αίτησης θα την αναρτήσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.