Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

ΟΧΙ του ΣΥΡΙΖΑ στην ορθή τροπολογία της Παπακώστα στη Βουλή


Η κ. Παπακώστα κατέθεσε τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας, σύμφωνα με όσα ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α διεκδικεί σε μόνιμη βάση,  αλλά δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κ. Πετρόπουλου την απέρριψε.... Αξιοσημείωτο ότι και πάλι πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν στις Συντάξεις Χηρείας, αλλά η κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει...


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων»
Το άρθρο 12 «Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν. 4387/2017 έχει επιφέρει δυσμενείς τροποποιήσεις στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιούχων μελών (επιζώντα συζύγου και τέκνων) σε περίπτωση θανάτου, καθώς εισάγει όρια ηλικίας προκειμένου ο επιζών σύζυγος να λάβει σύνταξη.
Συγκεκριμένα, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει σύνταξη εφ΄ όρου ζωής μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος κατά την ημερομηνία του θανάτου. Εφόσον δεν έχει φτάσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας, λαμβάνει την σύνταξη για τρία μόνο έτη και σε περίπτωση που συμπληρωθούν το 55ο έτος κατά την διάρκεια της τριετίας, η σύνταξη επανέρχεται στα 67. Σε περίπτωση όμως που το 55ο έτος δεν συμπληρωθεί ούτε κατά την διάρκεια της τριετίας, η σύνταξη χηρείας, μετά την λήξη των τριών ετών, δεν επανέρχεται. Εξαίρεση αποτελεί ωστόσο η περίπτωση στην οποία υπάρχουν ανήλικα παιδιά ή σπουδαστές έως 24 ετών, όπου η καταβολή της σύνταξης συνεχίζεται και μετά την τριετία, ανεξαρτήτως της ηλικίας του επιζώντος συζύγου.
            Πέραν του περίπλοκου ορισμού του ηλικιακού ορίου, δυσμενής είναι και η ρύθμιση των ποσών που λαμβάνουν οι χήρες ή οι χήροι. Κατά την διάρκεια της τριετίας, ο δικαιούχος λαμβάνει μόλις το 50% της σύνταξης του θανόντος, αντί του 70% όπως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύς του ν. 4387/2016
Ειδικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
Στην πρώτη παράγραφο προτείνεται η κατάργηση των ηλικιακών ορίων προκειμένου να λαμβάνει ο επιζών σύζυγος σύνταξη σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου, ανεξαρτήτως του περίπλοκου ηλικιακού ορίου του ν. 4387/2017.
Στην δεύτερη παράγραφο προτείνεται ο επιζών σύζυγος να δικαιούται σύνταξη σε περίπτωση που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο τριών ετών από την τέλεση του γάμου, αντί των πέντε ετών που ορίζει ο ν. 4387/2017.
Στην τρίτη παράγραφο προτείνεται το ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου επί του ποσού της σύνταξης του θανόντος συζύγου να ανέρχεται στο 70%, ενώ στην τέταρτη παράγραφο προτείνεται τα παιδιά του θανόντος να μοιράζονται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο…..
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
1. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο επιζών
σύζυγος.»
            2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:»
            3. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. α΄ της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον επιζώντα σύζυγο το ποσοστό 70% της σύνταξης.»
            4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. γ΄ της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε παιδί το ποσοστό που του αναλογεί του 30% της σύνταξης.»
            Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε όσες διατάξεις του ν. 4387/2016 σχετίζονται με τις συντάξεις λόγω θανάτου.  
Αθήνα, 10/11/2017
Η προτείνουσα Βουλευτής
Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου
Αριθμ: 1342/214    10.11.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.