Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Οι Συντάξεις Χηρείας στην Αυστρία

Πότε δικαιούστε παροχές επιζώντων;
Σύνταξη χηρείας ή χήρου. Εάν ο επιζών σύζυγος (ή συντηρούμενος πρώην σύζυγος) ενός νεκρού ασφαλισμένου έχει συμπληρώσει την ηλικία των 35 ετών κατά τον χρόνο θανάτου του τελευταίου ή εάν ο γάμος έχει παραγάγει ένα τέκνο, μπορεί να ζητηθεί σύνταξη χηρείας ή χήρου (Witwenpension ή Witwerpension). Το δικαίωμα σύνταξης επιζώντος επεκτείνεται όχι μόνο στις χήρες και τους χήρους, αλλά και στους εγγεγραμμένους εταίρους.
Συντάξεις ορφανών
Η σύνταξη ορφανού (Waisenpension) παρέχεται σε παιδιά ηλικίας έως 18 ετών. Για ορφανά στην κατάρτιση ή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το δικαίωμα φτάνει μέχρι την ηλικία των 27. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τα παιδιά με αναπηρίες.
Κόστος κηδειών
Μπορεί να χορηγηθεί επιχορήγηση για έξοδα κηδείας (Zuschuss zu den Bestattungskosten) σε περίπτωση ανάγκης, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του ασφαλιστικού ταμείου.
Τι καλύπτεται;
Μπορεί να δικαιούστε παροχές επιζώντων εάν ο αποθανών είχε συνταξιοδοτική ασφάλιση και έχει συμπληρώσει την περίοδο σύνταξης. Η περίοδος διαμονής είναι η ίδια με αυτή που ισχύει για τις παροχές αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι θα δικαιούστε σύνταξη επιζώντος μόνο εάν ο θανών ήταν ασφαλισμένος τουλάχιστον 60 μήνες κατά τους τελευταίους 120 ημερολογιακούς μήνες. Εάν ο αποθανών έχει συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών, η περίοδος επιλεξιμότητας προσαυξάνεται κατά ένα μήνα και η περίοδος αναφοράς κατά δύο μήνες, σε μέγιστο διάστημα 180 ασφαλιστικών μηνών κατά τους τελευταίους 360 ημερολογιακούς μήνες. Εάν ο θανών έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 180 μήνες ή έχει συμπληρώσει 300 μήνες ασφάλισης, δεν απαιτείται περίοδος αναφοράς.
Πώς έχουν πρόσβαση οι παροχές επιζώντων;
Σύνταξη χηρείας ή χήρου. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει σύνταξη ύψους μεταξύ 0% και 60% (ανάλογα με το άλλο εισόδημα) της συντάξεως γήρατος ή αναπηρίας στην οποία ο αποθανών είχε ή θα είχε δικαίωμα.
Εάν το άθροισμα της σύνταξης επιζώντων και των εσόδων του δικαιούχου είναι κάτω από 1.910,04 ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται αντίστοιχη διαφορά μέχρι 60% της σύνταξης του αποθανόντος. Επιπροσθέτως αυτής της σύνταξης μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή επίδομα φροντίδας.
Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται μηνιαίως καθυστερημένα, δηλαδή την πρώτη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Καταβάλλεται σε 14 ετήσιες δόσεις. Οι δόσεις σύνταξης του Απριλίου και του Οκτωβρίου περιλαμβάνουν ένα συμπλήρωμα.
Κατά κανόνα, οι παροχές επιζώντων φορολογούνται.
Κατά κανόνα, οι συντάξεις χήρας και χήρου παρέχονται μόνον κατόπιν αιτήσεως. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών από το θάνατο του αποθανόντος συζύγου εάν ζητάτε δικαίωμα από την ημέρα που έπεται της θανάτου του / της συζύγου σας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο ταμείο ασφάλισης συντάξεων, χρησιμοποιώντας κατάλληλη φόρμα.
Συντάξεις ορφανών. Για τα μισά ορφανά, η σύνταξη ορφανού ανέρχεται στο 40% και, για ολικά ορφανά, το 60% της σύνταξης στην οποία ο θάνατος είχε ή θα είχε δικαίωμα. Τα επίπεδα αναφοράς για τα αντισταθμιστικά συμπληρώματα για τη σύνταξη ορφανού εξαρτώνται από την ηλικία του ορφανού. Επιπροσθέτως της σύνταξης ορφανού μπορεί να ζητηθεί επίδομα φροντίδας.
Η αίτηση για σύνταξη ορφανού δεν απαιτείται όταν η σύνταξη παρέχεται αυτεπαγγέλτως.
Κόστος κηδείας. Για την κάλυψη των δαπανών κηδείας, μπορεί να ζητηθεί από το ταμείο ασφάλισης ασθενείας επιχορήγηση για έξοδα κηδείας (Zuschuss zu den Bestattungskosten) ύψους έως 436,04 ευρώ. Ωστόσο, το όφελος αυτό δεν προσφέρεται από κάθε ταμείο ασφάλισης ασθενείας.
Κάθε φορά που πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσετε να διεκδικήσετε ένα αυστριακό επίδομα κοινωνικής ασφάλισης, οι αρχές θα λάβουν επίσης υπόψη τις ασφαλιστικές περιόδους που έχετε συμπληρώσει σε άλλες χώρες. Αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Η ασφαλιστική περίοδος που έχετε συμπληρώσει στην Αυστρία δεν θα επηρεαστεί εάν εργάζεστε ή είστε ασφαλισμένος σε μία από αυτές τις χώρες.
Δακτυλιοειδείς
Αντισταθμιστικό συμπλήρωμα - Το αντισταθμιστικό συμπλήρωμα αποτελεί παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται επιπλέον της υπολογιζόμενης σύνταξης που αντιστοιχεί σε ένα συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο εισόδημα. Το ίδιο το αντισταθμιστικό συμπλήρωμα είναι η διαφορά μεταξύ της ατομικής σύνταξης, του άλλου αξιόπιστου καθαρού εισοδήματος και των επιπέδων αναφοράς για το αντισταθμιστικό συμπλήρωμα, το οποίο προσαρμόζεται κάθε χρόνο σε κανονισμό που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας των Καταναλωτών. Πρέπει να διαμένετε μόνιμα στην Αυστρία για να λάβετε το αντισταθμιστικό συμπλήρωμα.
  •      Ένα μισό ορφανό είναι κάθε παιδί που έχει χάσει έναν γονέα.
  •      Ένα ορφανό είναι κάθε παιδί που έχει χάσει και τους δύο γονείς.
Τα στοιχεία ανέσυρε από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α, Απόστολος Παπαπαρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.